Bestuur per 01-07-2021

R. van Eis
Voorzitter

G. Jansen
Penningmeester

(vacature)                                                                                                                  secretaris                                                                                        

C. Wisse
Algemeen bestuurslid

R. Weener                                                                                                               Algemeen bestuurslid

R. Planjé                                                                                                            Algemeen bestuurslid

T. de Wind
Kantinebeheer 

(vacature)                                                                                                              Algemeen bestuurslid

Rebecca de Groot
Webmaster

In het kader van de wet op de “privacy” kan het zijn dat niet
alle gegevens vrij op internet mogen verschijnen.