Er wordt van u mogelijk verwacht dat ik als webmaster nu nog meer nieuws ga brengen dan de website zelf. Ik heb besloten te wachten tot de komende ALV in november.

Binnenkort komt er een bestuursvergadering waarin wij besluiten denken te kunnen nemen ook in het presenteren van onze tuinen. ( zou een luchtfoto u boeien? )

Graag alle email sturen naar info@vtvtuindorp.nl