Wat is nu precies een volkstuin?

Volgens Van Dale is een volkstuin “een klein lapje grond, van overheidswege beschikbaar gesteld, waarop door de stads-bewoners groente en siergewassen worden geteeld voor vermaak of als bijvoeding)”. Men kan zich afvragen of deze omschrijving volledig is. In ieder geval geeft het wel het belangrijkste aspect weer te weten “het tuinieren”.

Als mensen een volkstuin willen huren zal men zich er terdege van bewust moeten zijn dat de tuin op de eerste plaats komt. Volkstuinen is een active recreatie waar de werkzaamheden zich niet alleen beperken tot de eigen tuin, maar zich uitstrekt tot de gehele tuingroep. Arbeiderstuinen werden verhuurd tegen matige huur (noodzakelijke voorwaarde) met de bedoeling, dat de grond door de gebruikers in hun vrij tijd zou worden bewerkt; voornamelijk van de teelt groente en aardappelen voor de eigen consumptie.

Toen de oorlog in augustus 1914 uitbrak was het terstond al duidelijk, dat de voedselvoorziening in Nederland moeilijkheden zou gaan ondervinden. Naarmat de oorlog vorderde, nam het gebruik van vollkstuinen toe. Het jaar 1921 was een keerpunt in het gebruik van de volkstuinen. Aangezien er geen direct voedselgebrek meer was, veranderde het karakter van de volkstuin in een recreatie-tuin. Alleen rondom de Tweede Wereldoorlog was de volkstuin nog van grote betekenis voor de voedsel productie. 

Vervolg

De volkstuinvereniging Tuindorp ligt naast een complex in het Helderse natuurgebied De Nollen.Het bevat 190 tuinen met een gemiddelde afmeting van 260 m2 en telt +- 190 leden, en is op 10 april 1950 opgericht.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester plus 4 algemeen bestuurs-leden waaronder deze webmaer.Wij hebben een winkel waar de diverse benodigdheden tegen scherpe prijzen verkocht wordenen een kweektuin waar u plantenstekjes kunt kopen.
De kantine is een aantal uren perweek open voor het nuttigen van een kopje koffie en diersen koude dranken. Op zaterdag van elf tot twee een kopje soep, gehaktballetje etc. greserveerd
kan worden.